Politica rezolvarii disputelor

Politica uniforma de solutionare a disputelor referitoare la numele de domenii (asa cum a fost aprobata de ICANN pe data de 24 octombrie 1999)

1. Scop

Politica uniforma de solutionare a disputelor referitoare la numele de domenii ("Politica") a fost adoptata de Corporatia Internet pentru Distribuirea Numelor si Numerelor ("ICANN"), este incorporata prin referinta in Acordul dvs. de Inregistrare si enunta termenii si conditiile in legatura cu o disputa intre Dvs. si orice alta parte decat noi (inregistratorul) cu privire la inregistrarea si utilizarea numelui de domeniu Internet pe care l-ati inregistrat. Procedurile mentionate in paragraful 4 al acestei Politici vor fi conduse in conformitate cu Regulile pentru Politica uniforma de rezolvare a disputelor referitoare la numele de domenii ("Regulile de Procedura"), care sunt disponibile la http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm si regulile suplimentare cu privire la solutionarea administrativa a disputelor ale furnizorului de servicii ales.

2. Reprezentarile dvs.

Prin solicitarea de a inregistra un nume de domeniu, sau solicitandu-ne mentinerea sau reinnoirea inregistrarii unui nume de domeniu, prin prezenta reprezentati si ne garantati ca:

 1. declaratiile pe care le-ati facut in Acordul de Inregistrare sunt complete si corecte;
 2. dupa cunostinta dvs., inregistrarea numelui de domeniu nu incalca sau in vreun alt fel violeaza drepturile oricarei terte parti;
 3. nu inregistrati numele de domeniu pentru un scop ilegal;
 4. nu veti utiliza cu buna stiinta numele de domeniu pentru a incalca oricare din legile sau regulamentele aplicabile. Este responsabilitatea dvs. de a determina daca inregistrarea numelui dvs. de domeniu contravine sau incalca drepturile altcuiva.

3. Anulari, transferuri sau modificari

Vom anula, transfera sau intr-un alt mod face modificari asupra inregistrarii numelui de domeniu in urmatoarele circumstante:

 1. cu conditia respectarii prevederilor Paragrafului 8, la primirea de catre noi a instructiunilor scrise sau corespunzatoare electronice ale dvs. sau ale agentului dvs. autorizat de a actiona astfel;
 2. primirea de catre noi a unei decizii de la o curte sau un tribunal arbitral, in functie de competenta jurisdictionala, solicitand asemenea actiune; si/sau
 3. primirea de catre noi a unei decizii unui Juriu Administrativ solicitand o asemenea actiune in cadrul oricarei proceduri administrative in care sunteti parte si care a fost condusa dupa aceasta Politica sau o versiune ulterioara a acestei Politici adoptate de ICANN. (Vedeti Paragrafele 4(i) si (k) de mai jos)

De asemenea, putem proceda la anularea, transferul sau modificarea in alt fel a inregistrarii unui nume de domeniu in conformitate cu termenii Acordului dvs. de Inregistrare sau alte solicitari legale.

4. Procedura Administrativa Obligatorie

Acest Paragraf enunta tipul disputelor pentru care sunteti solicitat sa va supuneti unei proceduri administrative obligatorii. Aceste proceduri vor fi conduse inaintea unuia din furnizorii de servicii de solutionare administrativa a disputelor enumerati la www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (fiecare, un "Furnizor").

a. Dispute aplicabile

Sunteti solicitat sa va supuneti unei proceduri administrative obligatorii in cazul in care o terta parte (un "reclamant") afirma Furnizorului aplicabil, in conformitate cu Regulile de Procedura, ca

 1. numele dvs. de domeniu este identic sau similar, creand confuzie, cu o marca inregistrata sau un serviciu patentat pentru care reclamantul detine drepturi; si
 2. nu aveti drepturi sau interese legitime in privinta numelui de domeniu; si
 3. numele dvs. de domeniu a fost inregistrat si utilizat cu rea credinta.

In cadrul procedurii administrative, reclamantul trebuie sa dovedeasca faptul ca toate aceste trei elemente sunt prezente.

b. Dovada inregistrarii si utilizarii cu rea credinta

In intelesul Paragrafului 4(a)(iii), urmatoarele circumstante, in particular dar fara a se limita la acestea, daca sunt constatate de Juriu a fi prezente, vor fi dovada inregistrarii si utilizarii cu rea credinta:

 1. circumstante indicand ca ati inregistrat sau ati obtinut numele de domeniu in principal cu scopul de a vinde, inchiria, sau in alt fel transfera inregistrarea numelui de domeniu reclamantului, care este proprietarul marcii de comert sau serviciului inregistrat sau unui competitor al reclamantului, in schimbul unei compensatii valoroase, in plus fata de costurile documentate legate direct de numele de domeniu; sau
 2. ati inregistrat numele de domeniu cu scopul de a impiedica proprietarul marcii de comert sau serviciului inregistrat sa reflecteze marca intr-un domeniu corespunzator, cu conditia sa va fi angajat in tiparul unui asemenea comportament; sau
 3. ati inregistrat numele de domeniu in principal in scopul distrugerii afacerii unui competitor; sau
 4. prin utilizarea numelui de domeniu, ati incercat intentionat sa atrageti, pentru castig comercial, utilizatori de Internet catre site-ul dvs. sau alta locatie on-line, prin crearea probabilitatii confuziei cu marca reclamantului ca sursa, sponsorizare, afiliere, sau avizare a site-ului dvs. sau a locatiei sau a unui produs sau serviciu de pe site-ul sau locatia dvs.
c. Cum sa va demonstrati drepturile si interesele legitime asupra numelui de domeniu raspunzand unei reclamatii

Cand primiti o reclamatie, trebuie sa va indrumati catre Paragraful 5 al Regulilor de Procedura pentru determinarea a cum trebuie pregatit raspunsul dvs. Oricare din urmatoarele circumstante, in particular dar fara limitare, daca sunt constatate de catre Juriu a fi probate pe baza evaluarii sale a tuturor dovezilor prezentate, va demonstra drepturile dvs. si interesele legitime asupra numelui de domeniu in scopul Paragrafului 4(a)(ii):

 1. inaintea oricarei notificari a disputei catre dvs., utilizarea de catre dvs., sau demonstrarea pregatirii utilizarii, a numelui de domeniu sau a unui nume corespunzator numelui de domeniu in legatura cu o onesta oferire de produse sau servicii; sau
 2. dvs. (ca individ, societate, sau alta organizare) ati fost cunoscut public prin numele de domeniu, chiar daca nu ati obtinut drepturi de marca de comert sau serviciu inregistrat; sau
 3. faceti uz legitim, non-comercial sau onest, de numele de domeniu, fara intentia unui castig comercial prin atragerea eronata a atentiei clientilor sau fara intentia de a defaima marca de comert sau serviciul inregistrat in cauza.
d. Selectia Furnizorului

Reclamantul va selecta Furnizorul din cei aprobati de ICANN prin inaintarea reclamatiei acelui Furnizor. Furnizorul ales va administra procedura, cu exceptia cazurilor de unificare prevazute la Paragraful 4(f).

e. Initierea procedurii, procesului si numirii juriului administrativ.

Regulile de Procedura precizeaza procesul pentru initierea si conducerea procedurii si pentru numirea juriului care va decide disputa ("Juriul Administrativ").

f. Unificare

In cazul unor dispute multiple intre dvs. si un reclamant, dvs. sau reclamantul puteti solicita unificarea disputelor in fata unui singur Juriu Administrativ. Aceasta solicitare va fi facuta primului Juriu Administrativ numit sa judece o disputa nehotarata dintre parti. Acest Juriu Administrativ poate unifica in fata lui oricare sau toate asemenea dispute, la discretia sa, cu conditia ca disputele unificate sa fie guvernate de aceasta Politica sau de o versiune ulterioara a acestei Politici adoptata de ICANN.

g. Taxe

Toate taxele impuse de un Furnizor in legatura cu orice disputa in fata unui Juriu Administrativ, decurgand din aceasta Politica, vor fi platite de reclamant, cu exceptia cazurilor cand decideti sa largiti Juriul Administrativ de la una la trei liste asa cum este prevazut la Paragraful 5(b)(iv) ale Regulilor de Procedura, in care caz toate taxele vor fi impartite intre dvs. si reclamant.

h. Implicarea noastra in Procedurile Administrative

Noi nu ne implicam si nu ne vom implica in administrarea sau conducerea niciunei proceduri in fata unui Juriu Administrativ. In plus, nu vom fi facuti responsabili ca urmare a oricaror decizii date de Juriul Administrativ.

i. Despagubiri

Despagubirile disponibile unui reclamant rezultate din orice procedura in fata unui Juriu Administrativ vor fi limitate la solicitarea anularii numelui dvs. de domeniu sau transferul la reclamant a inregistrarii numelui dvs. de domeniu.

j. Notificare si publicare

Furnizorul ne va notifica cu privire la orice decizie luata de un Juriu Administrativ referitoare la un nume de domeniu pe care l-ati inregistrat la noi. Toate deciziile supuse acestei Politici vor fi publicate in intregime pe Internet, cu exceptia cazului exceptional cand Juriul Administrativ decide sa redacteze parti ale deciziei sale.

k. Utilizarea procedurilor judecatoresti

Cerintele procedurale administrative obligatorii enuntate in Paragraful 4 nu vor impiedica nici pe dvs. si nici pe reclamant sa inaintati disputa unei instante cu competenta jurisdictionala pentru o rezolvare independenta inainte ca o asemenea procedura obligatorie administrativa sa inceapa sau dupa ce o asemenea procedura a fost finalizata. Daca un Juriu Administrativ decide ca inregistrarea numelui dvs. de domeniu sa fie anulata sau transferata, inaintea aplicarii acelei decizii vom astepta zece (10) zile lucratoare (respectand regulile locatiei sediului nostru principal) dupa ce vom fi informati de Furnizorul potrivit referitor la decizia Juriului Administrativ. Apoi vom aplica decizia daca in cele zece (10) zile lucratoare nu am primit de la dvs. documentatia oficiala (cum ar fi copia reclamatiei stampilata de functionarul de la judecatorie) demonstrand ca ati intentat proces impotriva reclamantului intr-o jurisdictie careia i se supune reclamantul conform Paragrafului 3(b)(xiii) al Regulilor de Procedura. (In general, acea jurisdictie este fie cea a locatiei principalului nostru sediu fie a adresei dvs. specificate in baza noastra de date Whois. Pentru detalii, vedeti Paragrafele 1 si 3(b)(xiii) ale Regulilor de Procedura). Daca primim asemenea documentatie in perioada de zece (10) zile lucratoare, nu vom aplica decizia Juriului Administrativ, si nu vom actiona pe viitor pana nu vom primi

 1. dovada satisfacatoare noua a unei rezolutii intre parti;
 2. dovada satisfacatoare noua ca actiunea dvs. penala a fost refuzata sau retrasa; sau
 3. o copie a unui ordin al unei asemenea instante refuzand urmarirea penala sau decizand ca nu aveti dreptul sa continuati utilizarea numelui dvs. de domeniu.

5. Toate celelalte dispute si litigii

Toate celelalte dispute intre dvs. si orice alta parte decat noi, referitoare la inregistrarea numelui dvs. de domeniu, care nu sunt rezultate din prevederile procedurale administrative obligatorii ale Paragrafului 4, vor fi rezolvate intre dvs. si asemenea terta parte prin orice instanta, arbitraj sau alta procedura care este utilizabila.

6. Implicarea noastra in dispute

Nu vom participa in nici un fel in orice disputa intre dvs. si o alta parte decat noi, referitoare la inregistrarea si utilizarea numelui dvs. de domeniu. Nu ne veti numi ca parte sau in alt fel include intr-o asemenea procedura. In cazul in care vom fi numiti ca parte intr-o asemenea procedura, ne rezervam dreptul sa ne construim oricare si toate apararile pe care le vom socoti adecvate, si sa luam orice alte masuri necesare pentru a ne apara.

7. Mentinerea starii de Status Quo

Nu vom anula, transfera, activa, dezactiva, sau altfel schimba statutul oricarei inregistrari a numelui de domeniu careia i se aplica aceasta Politica, cu exceptia celor prevazute la Paragraful 3 de mai sus.

8. Transferuri in timpul unei dispute

a. Transferul unui nume de domeniu unui nou detinator

Nu puteti transfera inregistrarea numelui dvs. de domeniu catre un alt detinator

 1. (i) in timpul unei proceduri administrative nesolutionate inaintata ca urmare a Paragrafului 4 sau pentru o perioada de cincisprezece (15) zile lucratoare (respectand regulile locatiei sediului nostru principal) dupa ce o asemenea procedura este inchisa; sau
 2. in timpul unei proceduri penale sau arbitrale nesolutionate, inceputa cu privire la numele dvs. de domeniu, daca partea careia i se transfera inregistrarea numelui de domeniu nu este de acord, in scris, sa se supuna deciziei curtii sau arbitrului. Ne rezervam dreptul sa anulam orice transfer a inregistrarii numelui de domeniu catre un alt detinator care incalca acest sub-paragraf.
b. Schimbarea inregistratorilor

Nu puteti transfera inregistrarea numelui dvs. de domeniu unui alt inregistrator in timpul unei proceduri administrative nesolutionate inaintata ca urmare a Paragrafului 4 sau pentru o perioada de cincisprezece (15) zile lucratoare (respectand regulile locatiei sediului nostru principal) dupa ce o asemenea procedura este inchisa. Puteti transfera administrarea inregistrarii numelui dvs. de domeniu altui inregistrator in timpul unei actiuni penale sau arbitrale nesolutionate, cu conditia ca numele de domeniu pe care l-ati inregistrat la noi sa continue sa fie subiectul procedurilor incepute impotriva dvs. in conformitate cu termenii acestei Politici. In cazul in care ne transferati inregistrarea numelui de domeniu in timpul unei actiuni penale sau arbitrale nesolutionate, asemenea disputa va ramane subiectul politicii disputelor referitoare la numele de domenii a inregistratorului de la care inregistrarea numelui de domeniu a fost transferata.

9. Modificarile Politicii

Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta Politica oricand cu permisiunea ICANN. Vom afisa Politica noastra revizuita pe site-ul nostru web cu cel putin treizeci (30) de zile calendaristice inainte de intrarea in vigoare. Daca aceasta Politica nu a fost deja invocata prin inaintarea unei reclamatii unui Furnizor, in care caz versiunea in vigoare la data invocarii vi se va aplica pana la rezolvarea disputei, atunci toate asemenea modificari va fi obligatoriu sa le respectati referitor la orice disputa cu privire la inregistrarea numelui de domeniu, fie ca disputa a parut inainte, la data, sau dupa data intrarii in vigoare a modificarii. In cazul in care obiectati cu privire la o modificare in aceasta Politica, singurul dvs. remediu este sa anulati inregistrarea numelui dvs. de domeniu la noi, numai ca nu veti fi indreptatit sa primiti inapoi oricare din taxele pe care ni le-ati platit. Politica revizuita vi se va aplica pana in momentul in care veti anula inregistrarea numelui de domeniu.

 • 0 utilizatori au considerat informația utilă
Răspunsul a fost util?

Articole similare

Înțelegere privind înregistrarea numelor de domenii .com, .net, .org

1. Introducere Aceasta Intelegere privind inregistrarea (numita "Intelegere") stabileste de aici...

Reguli de înregistrare domenii ro

Regulile de înregistrare a domeniilor și subdomeniilor în zona .ro sunt stabilite de Registrul de...

Contract pentru înregistrare domenii ro

Contractul pentru înregistrare a domeniilor și subdomeniilor în zona .ro este stabilit de...

Procedură de transfer drept de folosință domenii ro

Procedura de transfer a drepturilor de folosință a domeniilor și subdomeniilor în zona .ro este...

Actualizare nume deținător domeniu ro

Procedura de actualizare a numelui deținătorului unui domeniu sau subdomeniilor în zona .ro este...

Powered by WHMCompleteSolution